×

Értesítés

SUCCESSFUL SCSS COMPILATION: /srv/www/magyarefk.hu/templates/magyarefk/scss/template.scss
Nyomtatás

A kis értékű követelések európai eljárása

1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály

A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó közös eljárás bevezetése érdekében született meg az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

 

2. A kis értékű követelések európai eljárás együttes feltételei

 

3. A kis értékű követelések európai eljárása nem terjed ki az alábbiakra:

 

4. A kis értékű követelések európai eljárása során alkalmazott egységes formanyomtatványok.

A kis értékű követelések európai eljárása során az alábbi formanyomtatványok alkalmazandók:

A formanyomtatványok megtalálhatók és kitölthetőek a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza honlapján:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_hu.htm?countrySession=1

A honlap az egyes formanyomtatványoknál részletes tájékoztatást és kitöltési útmutatót is tartalmaz.

A formanyomtatványok az Európai Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetőek, és annak a bíróságnak a nyelvén kell kitölteni, amelyhez a felperes benyújtja a keresetet. Az atlasz segítségével kiválasztható az illetékes bíróság vagy hatóság, amelyhez egy adott ügyben fordulni lehet.

 

5. A kis értékű követelések európai eljárásának megindítása és az eljárás lefolytatása

Az eljárás megindítása

A felperes az eljárást az ’’A” formanyomtatvány kitöltésével, és annak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz történő benyújtásával tudja megindítani. A keresetlevélhez csatolni szükséges a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

Az eljárás lefolytatása, az eljárás jellemzői

 

6. A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélet és annak végrehajthatósága

Ítélethozatal

Az alperes vagy a felperes válaszának (az alperes válaszára, illetve az esetleges viszontkeresetre való reagálás) a bírósághoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a bíróság ítéletet hoz, vagy

A bíróság a szóbeli tárgyalástól vagy az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi információ beérkezésétől számított 30 napon belül hozza meg az ítéletet.

Amennyiben a bíróság 30 napon belül nem kapja meg az alperes válasz-formanyomtatványát vagy viszontkeresetét, ítéletet hoz.

Magyarországon a meghozott ítélettel szemben a Polgári perrendtartás 392. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. A fellebbezést az ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani annál a bíróságnál, amelyik az ítéletet hozta.

Végrehajtás

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott bármely ítéletet ugyanolyan feltételekkel kell végrehajtani, mint a végrehajtás szerinti tagállamban hozott ítéletet.

A végrehajtáshoz a bíróság bármelyik fél kérésére térítésmentesen kiállítja az általa hozott ítéletre vonatkozó tanúsítványt (’’D” formanyomtatvány). A végrehajtást kérőnek mindössze az ítélet, valamint a tanúsítvány egy példányát (szükség esetén annak fordítását) kell elküldenie a vállalkozás székhelye szerinti végrehajtó hatóságnak.