feed-image
 
A 2022. április 25. és június 11. közötti időszakban lefolytatott országos piacfelügyeleti témavizsgálat a szabadtéri kondiparkokba telepített, III. veszélyességi osztályba sorolt sport-, és kültéri fitnesz eszközökre terjedt ki. A vizsgálat során azt ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság, hogy a kondiparkokban megtalálható eszközök rendelkeznek-e a biztonságukat igazoló érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, valamint, hogy a sporteszközökön egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést és az egyéb szükséges adatokat feltüntették-e. Ezek hiánya ugyanis magában hordozza az eszközöket használók veszélyeztetésének kockázatát.
 
Az ellenőrzés során a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársai összesen 332 kondiparkban 3104 kültéri fitnesz eszközt ellenőriztek. A tavalyi évhez képest a megfelelőségi arány jelentősen, mintegy 15%-kal javult, de még így is az eszközök 52 %-a nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
 
A biztonságot érintő hiányosságok szigorú hatósági fellépést indokolnak, ezért ezekben az esetekben fogyasztóvédelmi bírság kiszabására került sor. Az érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező eszközök esetében a kormányhivatalok ideiglenesen megtiltották azok üzemeltetését, ami 87 helyszínen összesen 584 eszközt érintett.
 
Hasznos információk a kültéri fitnesz eszközök biztonságos használathoz
 
Jó, ha tudjuk, hogy a kültéri fitnesz eszközök adattábláján fel kell tüntetni 
  • a terhelhetőséget, azazaz eszközt egyszerre használók maximális számát vagy a használók maximális összesített testtömegét, amit a biztonságos használat érdekében érdemes figyelembe vennünk
  • a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat, amelyhez kapcsolódóan lényeges, hogy a kültéri fitnesz eszközök 140 cm magasság alatt nem használhatóak, a mozgó alkatrészeket tartalmazó eszközöknél, de a gyermekek által gyakran előszeretettel „mászókának” használt húzódzkodó eszközöknél is fejbeszorulási helyek találhatóak, az esési terek nincsenek meghatározva, valamint számos esetben az ütéscsillapítás sincs kiépítve - ezek a játszótéren nem megengedett megoldásokpedig veszélyt jelentenek a gyermek felhasználók számára;
  • a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét és hatályának lejártát, amelyeket érdemes megnézni a használat előtt, hiszen ezáltal meggyőzőhetünk arról, ha az eszköz rendelkezik hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal, így biztonsággal használható.
2022. augusztus 9.

Forrás:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/lezarult_a_kondiparkok_idei_fogyasztovedelmi_ellenorzese