feed-image

A panasszal érintett vállalkozás az Európai Unió valamely tagállamában, illetve az Egyesült Királyságban, Norvégiában, vagy Izlandon rendelkezik székhellyel, telephellyel vagy kereskedelmi képviselettel?

Tudja-e Ön bármilyen módon bizonyítani, hogy a panasszal érintett vállalkozással szerződéses kapcsolatban áll(t), vagy szerződést kívánt vele kötni, és ehhez kapcsolódóan a vállalkozás Önnek valamilyen sérelmet okozott?

IGEN

NEM

Ebben az esetben az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezete nem tud érdemi segítséget  nyújtani a  panasz  megoldásában.  Azonban ha panaszát  írásban  eljuttatja hozzánk az alábbi elérhetőségeken, tájékoztatást adunk Önnek,  hogy mely fórum(ok)hoz fordulhat jogorvoslatért.