feed-image

Az alternatív vitarendezési eljárásokat (békéltetés) tárgykör szerint két csoportba, az általános békéltető testületi eljárások, valamint a pénzügyi tárgyú békéltető testületi eljárások közé sorolhatjuk, amelynek folyamata és eljárási szabályai az egyes alfejezetekben kerülnek bemutatásra.

Általános békéltető testületi eljárás

Pénzügyi békéltetés határon átnyúló ügyekben

Pénzügyi békéltetés belföldi vonatkozású ügyekben