feed-image

A határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban keletkezett jogviták bírósági úton történő rendezése során fontos kérdés, hogy a kereskedő vagy a fogyasztó országa szerinti bírósága jogosult-e eljárni a jogvita eldöntése érdekében, továbbá, hogy az eljáró bíróság melyik szerződő fél (a fogyasztó vagy a kereskedő) országában hatályos jogszabályok tartalmának figyelembevételével dönt a jogvitában.

Joghatósági kérdések

Alkalmazandó jog

Kisértékű követelések érvényesítése