feed-image

Járattörlés és járatkésés esetén:

 • Folyamatosan figyeljük a reptéri kijelzőkön a járatunk státuszával kapcsolatos információkat.
 • A légitársaság standjánál (amennyiben az adott reptéren van) kérjünk tájékoztatást a továbbutazási lehetőségekről.
 • Ha nem kapunk étkezést, frissítőket vagy szállást, arról magunk gondoskodhatunk, de őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.
 • A telefonálási, kommunikációs kiadásainkat a híváslistánk benyújtásával igazolhatjuk a légitársaság felé.
 • Fontos, hogy rendkívüli esetekben a légitársaság dönthet úgy, hogy korlátozott segítséget nyújt, vagy nem nyújt segítséget, ha ez további késést okozna az adott járattal érintett vagy más, átfoglalás vagy járatkésés miatt várakozó utasoknak.
 • A felajánlott átfoglalási lehetőséget nem vagyunk kötelesek elfogadni, és jegyárvisszatérítés kérése esetén magunk gondoskodhatunk a továbbutazásunkról.
 • Tisztában kell lennünk azzal, hogy jegyár visszatérítés iránti kérésünk teljesítése esetén a légitársaság nem köteles további segítséget (étkezés, szállás, stb.) nyújtani részünkre, továbbá a saját magunk által megvásárolt, új járatra szóló jegy ára is lényegesen magasabb lehet, mint az eredeti jegyünk ára.
 • Tudnunk kell, hogy ha átfoglalás esetén nem a legkorábbi járatindulási időpontot, hanem a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében egy későbbi időpontot választunk, akkor a légitársaság nem köteles további segítséget (étkezés, szállás, stb.) nyújtani részünkre.
 • Fontos tudni, hogy járattörlés és érkezési késés esetén a rendkívüli körülmények fennállását, az EU területéről induló járatnál a járat indulási helye szerinti tagállami végrehajtó hatóság, az EU-n kívülről az EU területére közlekedő EU-s légitársaság járata esetében az érkezési ország hatósága jogosultak kivizsgálni. A rendelet szabályait Svájcban, Izlandon és Norvégiában is alkalmazni kell, így EU alatt ezen országok is értendők. A hatóságok elérhetőségei itt találhatóak meg: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en 

A beszállás visszautasítása esetén, illetve annak elkerülése érdekében:

 • Fontos, hogy foglalásnál mindig az úti okmányban szereplő teljes nevet tüntessük fel, és az elektronikus visszaigazolás megérkezése után haladéktalanul ellenőrizzük, hogy a foglalási adatok pontosan szerepelnek-e a visszaigazolásban, illetve a visszaigazolásban szereplő név a repülőtéren azonosításon bemutatásra kerülő úti okmányunkban szereplő névvel pontosan megegyezik-e. Ha nem, haladéktalanul vegyük fel a légitársasággal a kapcsolatot, és kérjük a név kijavítását. Ha ezt elmulasztjuk, elképzelhető, hogy a légitársaság visszautasítja a beszállásunkat!
 • Foglalás előtt mindig ellenőrizzük úti okmányunk érvényességi idejét és körültekintően tájékozódjunk az utazás során érintett országok (ideértve a csatlakozási, átszállási országot is!) vízumelőírásairól.
 • Fontos tudni, hogy a járat túlfoglalása esetén a foglalásáról lemondó utast nem lehet arra kényszeríteni, hogy más javára lemondjon az utazási lehetőségről, a lemondás mindig önkéntes, tehát itt az önként jelentkező utas egyezkedési pozícióban áll a légitársasággal szemben. Ameddig nem kaptunk írásos garanciát a kedvezményről, illetve amíg az egyezség nem született meg, tanácsos nem lemondani saját helyfoglalásunkról.
 • Ha átszállással utazunk, figyeljünk arra a foglalásnál, hogy a csatlakozási repülőtéren hagyjunk elegendő időt az átszállásra. Az átszálláshoz szükséges idő hosszánál az érkező járat esetleges késését, az érkező gép nagyságát (meddig tarthat a kiszállás) a repülőtér nagyságát, forgalmát, az esetleges újbóli biztonsági ellenőrzés (pld: EU-n kívülről érkező gép esetén) és a csatlakozó járat beszállókapujához való eljutás idejét is figyelembe kell vennünk.
 • Fontos tudni, hogy a beszállás visszautasítása esetén a visszautasítás jogszerűségét az EU területéről induló járatnál a járatindulási helye szerinti tagállami végrehajtó hatóság, az EU-n kívülről az EU területére közlekedő EU-s légitársaság járata esetében az érkezési ország hatósága jogosultak kivizsgálni. A rendelet szabályait Svájcban, Izlandon és Norvégiában is alkalmazni kell, így EU alatt ezen országok is értendők. A hatóságok elérhetőségei itt találhatóak meg: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en 

Poggyászkárok esetén:

 • Poggyász elvesztése, késése és károsodása esetén a légitársaságok legfeljebb nagyságrendileg 1600 EUR értékben kötelesek kártérítést fizetni, ezért célszerű minden esetben utas- és poggyászbiztosítást is kötni.
 • Poggyászunk elvesztését, késését és károsodását haladéktalanul, lehetőség szerint már az érkezési repülőtéren jelentsük be, és vettessünk fel írásos jegyzőkönyvet. A bejelentést legkésőbb 7 napon belül meg kell tennünk a légitársaság felé.
 • Fontos tisztában lenni azzal, hogy a feladott poggyászra és a kézipoggyász szállítására vonatkozó feltételek (darabszám, méret, súly stb.) és díjak légitársaságonként eltérnek, azokat az utas a foglalásnál, az ÁSZF megismerése során fogadja el. E tekintetben lényeges különbségek mutatkoznak a hagyományos árpolitikát folytató és a „fapados” légitársaságok poggyászszállítási gyakorlata között.
 • A poggyászokra vonatkozó szabályokat nem teljesítő utasok többletdíj megfizetésével számolhatnak, ha pedig ezt a többletdíjat nem fizetik meg, a légitársaság a beszállásukat is visszautasíthatja.
 • Hasznos tudni, hogy a poggyász késése/elvesztése esetén a szükségessé vált ruhaneműket, tisztálkodási szereket, egyéb személyes használatra szolgáló tárgyakat (pl. gyógyszer) az utas megvásárolhatja, azonban a vásárlásokat igazoló blokkokat, nyugtákat meg kell őrizni, mivel hazaérkezés után a légitársasághoz történő kártérítési igény benyújtásakor ezeket csatolni szükséges a panaszhoz.
 • Az észszerűség elvét figyelembe véve csak a valóban szükségessé vált ruhaneműk és személyes használati tárgyak megvásárlására kell törekedni, mivel az indokolatlan kiadásokat a légitársaságok nem térítik meg. Fontos, hogy a költségek teljes megtérítésére (pl. ruhaneműk) ritkán kerül sor, hiszen a megvásárolt tárgyak az utas tulajdonában maradnak.
 • Poggyász elvesztése esetén a feladatott poggyász tartalmának bizonyításai nehézségei miatt a légitársaságok jellemzően a poggyász súlya alapján fizetnek kártérítést, levonva az utas által megjelölt olyan tárgyak értékét, amelyek fuvarozása a feladott poggyászban az üzletszabályzat rendelkezései szerint kizárt.
 • Szükséges utalni arra, hogy amennyiben a csomagunk a hazaúton késik, vagy azt nem találják meg, jellemzően a légitársaságok nem térítik meg a többletkiadásokat, hiszen joggal feltételezhető, hogy a szükségleti cikkek az utas lakóhelyén rendelkezésre állnak.
 • Utazás előtt ajánlatos a légifuvarozó csomagszállításra vonatkozó feltételeiről alaposan tájékozódni, hogy melyek azok a tárgyak, amelyek késedelméért, elveszéséért vagy megrongálódásáért a fuvarozó légitársaság nem vállal felelősséget (pl. készpénz, elektronikai cikkek, okmányok, folyadékok, romlandó tárgyak).
 • A poggyász megrongálódása esetén a megsérült bőrönd javításáról szóló nyugta/számla alapján, vagy amennyiben a bőrönd javíthatatlan, akkor a bőrönd eredeti számlája, vagy hasonló poggyász igazolható értéke alapján állapítja meg a légitársaság a kártalanítás összegét. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy sok esetben az utas nem egy teljesen új bőrönddel utazik. Egy régebben vásárolt, használt állapotban lévő poggyásznál a kártalanítás összege is jellemzően a használt bőrönd értékéhez igazodik.
 • Amennyiben a kézipoggyászunkat a légitársaság esetleg helyhiány miatt nem engedné fel a gép fedélzetére, és azt a feladott poggyászokkal együtt a raktérben helyezi el, és ott esetleg megrongálódik, vagy nem érkezik meg, a légitársaság azért a feladott poggyászhoz hasonlóan felelősséggel tartozik a károkért.
 • Jó tanács, hogy az utasok a személyes irataik és értéktárgyaik biztonsága érdekében azokat lehetőség szerint ne a feladott poggyászban, hanem a kézipoggyászukban szállítsák, melyet a gépre magukkal visznek. Amennyiben a kézipoggyászt helyhiány miatt mégsem vihetik magukkal a gépre, a személyzetnek történő átadás előtt abból vegyék ki értéktárgyaikat (készpénz, iratok, elektronikai cikkek).
 • Ha az utas értékes tárgyakat visz magával az útra, tanácsos magán-utasbiztosítást kötnie, amely megfelelő kárfedezetet nyújt a 1600 EUR-t meghaladó károkra is.