feed-image

Milyen elemekből áll a fogyasztó által az üdülési jogért fizetendő díj?

A fogyasztó által fizetendő összeg általában két fő elemből tevődik össze. Egyrészt a használati jog megszerzéséért, a jog kizárólagos gyakorlásáért fizetendő ellenérték (csatlakozási vagy szerződéskötési díj), amely a gyakorlatban az ingatlan jellegének és a szerződés időtartamának függvényében Magyarországon található ingatlan esetében egyszeri összegként akár több millió Ft összeg is lehet. A másik díjelem az ingatlan folyamatos karbantartásáért, korszerűsítéséért és használatáért (rezsi, szemétszállítás stb.) fizetendő éves fenntartási díj (üzemeltetési költség), amelyet szintén az ingatlan tulajdonosa határoz meg egyoldalúan.

Jellemzően milyen fizetési módok közül választhatunk?

Az értékesítők a fogyasztók részére többnyire részletfizetési kedvezményt nyújtanak, és a szerződés aláírásakor mindösszesen egy kisebb összeget (néhány 100 000,- Ft-ot) kell kifizetnünk meghatározott fizetési szabályok alapján. Azonban ne feledjük, hogy a szerződés aláírásával az egész összeg megfizetésére kötelezzük magunkat. Szinte minden esetben felajánlják az értékesítők a rendkívül kényelmes áruhitel, fogyasztási kölcsön (úgynevezett kapcsolt hitelszerződés) lehetőségét is. Ezért a fogyasztási kölcsön igénybevételénél alaposan gondoljuk meg, hogy vállalni tudjuk–e a hosszú időre kiható anyagi terheket, amely a kölcsön havi törlesztésével jár. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az értékesítő felajánlja a már meglévő üdülési jogunk átvételét és értékének a megvásárolni kívánt újabb üdülési jog értékébe történő beszámítását, amelynek elfogadásáról szintén a fogyasztó dönt.

Változhat-e az éves fenntartási díj összege az évek során?

Igen, a legtöbb szerződésben szerepel, hogy az éves fenntartási díj összegét a vállalkozás jogosult minden évben megemelni. Az emelés mértéke a gyakorlatban az inflációtól függ, vagy a szerződésben egy konkrét százalékos évi díjemelési mérték kerül előre meghatározásra. Az írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell annak pontos leírását, hogy a költségek milyen módon és mikor emelhetők.

Mentesülhetünk-e az éves fenntartási díj megfizetése alól?

Általában nem. E körben fontos kihangsúlyozni, hogy az éves fenntartási díj megfizetésére akkor is kötelesek vagyunk, ha az ingatlant bármilyen ok (például betegség, anyagi problémák) miatt nem tudjuk használni. Sőt, emellett a szálláshasználati szerződések gyakran a fogyasztó szerződésszegéseként minősítik azt, ha a fogyasztó két egymást követő évben nem tesz eleget a fenntartási díj megfizetési kötelezettségének. A szerződésszegés súlyos következménye pedig adott esetben – ilyen szerződéses kikötés esetén – a szálláshasználati jog elvesztése is lehet. Az éves fenntartási díj alól mentesülésére a másik szerződő fél (a vállalkozás) hozzájárulása alapján (pld: annak átütemezése, egyéb feltételek teljesülése) vagy az üdülési jog cseréje esetén kerülhet esetlegesen sor.