feed-image

Kiléphetünk-e a szerződésből, ha néhány év eltelte után anyagilag fenntarthatatlanná, túlságosan megterhelővé válik az üdülési jog?

Előfordulhat, hogy több év után kiderül, hogy az éves fenntartási díj megfizetését már nem tudja vállalni a fogyasztó, az ingatlant rokonai sem kívánják igénybe venni, vagy bármilyen okból felmerülő hirtelen pénzszükség (orvosi kezelés szükségessége, munkanélkülivé válás stb.) esetén szeretné visszakapni az üdülőhasználati jogért kifizetett ellenérték időarányos részét. A szerződés egyoldalú megszüntetésére az írásbeli tájékoztatóban foglaltak szerint kerülhet sor. Amennyiben a szerződést határozott időre kötjük meg, ezért a hatályos jogszabályok alapján a szerződés egyoldalú, nem szerződésszegés miatti felmondására nem vagyunk jogosultak. Az aláírt szerződés kötelez, amelyet mindkét félnek teljesítenie kell. Így az értékesítő saját döntése alapján a szerződésben a jogszabályokban meghatározottnál hosszabb elállási jog vagy rendes felmondási jog hiányában a szerződés jogi eljáráson kívül történő megszüntetésére nincsen mód.

Milyen eséllyel tudjuk a „használt” üdülési jogunkat továbbértékesíteni?

A használati jog értékesítése a fogyasztói tapasztalatok szerint nem biztat sok jóval. A használati jogok értékesítésének fogyasztók közötti úgynevezett másodlagos piaca nem működik, szinte egyáltalán nincsen kereslet a már megkezdett, de időközben feleslegessé vagy anyagilag terhessé vált használati jogokra, azokra szinte lehetetlen vevőt találni, különösen megfelelő és az üdülési jogból hátralévő időtartammal arányban álló vételár fejében. Úgynevezett viszontértékesítési szerződést is köthetünk egy vállalkozással üdülési jogunk eladása érdekében, azonban fontos tudni, hogy az értékesítés tényleges megtörténtéig vagy a viszontértékesítési szerződés bármely okból történő megszűnése miatt a vállalkozás nem fogadhat el fizetést a fogyasztótól.

Elállhatok-e az üdülési jogom értékesítésére kötött viszontértékesítési szerződéstől?

Igen, a 14 napon belül gyakorolható elállási jog ebben az esetben is megillet minket.

Mit jelent, ha az üdülőhasználati szerződésben az értékesítő elővásárlási jogot köt ki maga részére?

A szerződésekben az értékesítők többnyire elővásárlási jogot kötnek ki magunknak, azaz ha a fogyasztó értékesíteni kívánja üdülési jogát, köteles azt először az értékesítőnek felajánlania, aki saját belátása szerint jogosult az elővásárlási jogot gyakorolni, vagy a fogyasztó ajánlatát visszautasítani. Ez a szerződéses kikötés sajnálatosan azt a hamis illúziót keltheti a fogyasztóban, hogy amennyiben már nincs többé szüksége az üdülési jogra, azt az értékesítő bármikor visszaváltja. E tekintetben a fogyasztói tapasztalatok szerint sajnálatosan az is többször előfordul, hogy az értékesítő is kifejezetten kihangsúlyozza a szerződéskötés során, hogy amennyiben a fogyasztónak az üdülési jogra már nincsen szüksége, akkor azt bármikor visszaváltják tőle.

A gyakorlatban élnek-e elővásárlási jogukkal az értékesítők?

Nem jellemző, hogy az értékesítők élnének elővásárlási jogukkal, ugyanis nem áll érdekükben az üdülési jog visszaváltása, hiszen, ha a fogyasztók nem veszik igénybe üdülési jogukat, lehetőségük van az adott üdülési hétre az apartmant mások részére kiadni. Emellett a visszaváltási érték meghatározására sincsenek egzakt előírások a jogszabályokban, ami az elővásárlási jog esetleges gyakorlása esetén hosszú (és sokszor eredménytelen) vitákhoz vezethet az üdülési jog valós forgalmi értékében való megállapodás során.

Lehetőség van-e a fogyasztó megváltozott életkörülményei miatt a szerződés bírósági úton történő módosítására?

A Polgári Törvénykönyv szerint a bíróság módosíthatja a szerződést, ha a felek tartós jogviszonyában (ilyen lehet az üdülőhasználati szerződés is) a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, amennyiben a körülmények megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, Az ilyen kereseti kérelem benyújtása előtt javasolt jogi képviselő (ügyvéd) véleményét is kikérni.

Örökölhető-e az üdülési jog?

Igen, a fogyasztó halála esetén az ingatlan használati joga az örökösökre száll át. Az erre vonatkozó utalást a legtöbb üdülőhasználati szerződés is tartalmazza.

Hova fordulhatunk, ha jogvitánk keletkezik az értékesítővel?

Amennyiben a szerződéssel összefüggésben jogvita keletkezik, azt elsődlegesen az értékesítővel vagy az ingatlan tulajdonosával kell tisztáznunk. Sajnos, amennyiben az értékesítővel szembeni problémánkat nem tudjuk kielégítő módon rendezni, jogaink érvényesítése és kikényszerítése csak hosszadalmasnak ígérkező bírósági eljárásban vagy békéltető testületi eljárás során valósulhat meg. Ezért különösen fontos, hogy mindig körültekintően járjunk el az üdülési jog megvásárlására irányuló szerződésünk megkötése során. A bírósági perindítás előtt javasolt előzetesen az Európai Fogyasztói Központhoz fordulni a felek között vita tisztázásának megkísérlése érdekében, amennyiben az értékesítő az Európai Unió valamely tagállamában, illetve Izlandon vagy Norvégiában rendelkezik székhellyel.