feed-image

Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb
40 %-ának befizetése követelhető
. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget jelent az utazásszervezőre nézve.

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj  összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes részvételi díj nem emelhető, kivéve, ha a szerződés az utazásszervező e jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik az utazónak járó díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának módját.

A díj emelésére kizárólag

  • a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei; 
  • az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
  • az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

A díjemelésről, annak indokolásával és a számítások feltüntetésével együtt az utazásszervező tartós adathordozón közérthető módon köteles tájékoztatni az utazót.

Amennyiben a díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj 8%-át meghaladja, az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult a szerződést felmondani.

Az utazó által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül semmilyen okból sem emelhető.