feed-image

A szerződéskötés előtt az utazási iroda az új jogszabály rendelkezései alapján még részletesebb tájékoztatást köteles nyújtani az utazónak az utazás lényeges elemeiről, amelyek egyúttal a szerződés kötelező elemeinek is tekinthetők. Ezek az információk az alábbiak:

 • úti cél, útvonal, tartózkodás időtartama;
 • szállítóeszközök és jellemzőik: indulás és érkezés ideje, helye, közbenső megállók helye, időtartama;
 • szállás helye és jellemzői, a célország szabályozása szerinti turisztikai osztályba sorolása;
 • étkezési rend;
 • utazási csomag díjába foglalt szolgáltatások (pl. kirándulások);
 • az utazó utazásszervező által elfogadott egyéni igényei;
 • csoportos utazási szolgáltatás (pl. kirándulás) esetében a létszám megjelölése, ennek hiányában a felmondás határideje;
 • szolgáltatásnyújtás nyelve;
 • az utazás, üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személy számára, illetve az utas egyéni igénye alapján számára alkalmas-e az adott üdülés;
 • az utazásszervező vagy az utazásközvetítő adatai és elérhetőségei és tájékoztatás, hogy milyen minőségben jár el;
 • a csomag teljes ára, adókkal együtt és minden további várhatóan fizetendő díj, illeték, egyéb költség, valamint az előre nem kiszámítható, várható többletköltségek megjelölése;
 • fizetési feltételek, ideértve az előleg összegét, a fennmaradó díj kifizetésnek ütemezését, valamint a fizetendő pénzügyi biztosíték;utazási szolgáltatás minimális utaslétszáma, a szerződés felmondásának feltételei;
 • útlevél-, vízum- és egészségügyi előírások;
 • az utazó részéről történő felmondás költségeinek vagy baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosítás;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy az utazásszervező által felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.

Az utazási szerződésnek a fenti tájékoztatáson túl tartalmaznia kell az alábbiakat is:

 • az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket az utazásszervező elfogadott,
 • az utazásszervező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül,
 • a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt hatóság nevét és elérhetőségét,
 • az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá - ha rendelkezik ilyennel - faxszámát, annak érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció biztosítva legyen,
 • ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,
 • arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az utazó köteles haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az utazási csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,
 • tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy vitarendezési eljárásokról,
 • tájékoztatást az utazót megillető szerződés-átruházási (utazási lehetőség átruházása) jogról.