A szerződéskötés előtt az utazási iroda az új jogszabály rendelkezései alapján még részletesebb tájékoztatást köteles nyújtani az utazónak az utazás lényeges elemeiről, amelyek egyúttal a szerződés kötelező elemeinek is tekinthetők. Ezek az információk az alábbiak:

 • úti cél, útvonal, tartózkodás időtartama;
 • szállítóeszközök és jellemzőik: indulás és érkezés ideje, helye, közbenső megállók helye, időtartama;
 • szállás helye és jellemzői, a célország szabályozása szerinti turisztikai osztályba sorolása;
 • étkezési rend;
 • utazási csomag díjába foglalt szolgáltatások (pl. kirándulások);
 • az utazó utazásszervező által elfogadott egyéni igényei;
 • csoportos utazási szolgáltatás (pl. kirándulás) esetében a létszám megjelölése, ennek hiányában a felmondás határideje;
 • szolgáltatásnyújtás nyelve;
 • az utazás, üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személy számára, illetve az utas egyéni igénye alapján számára alkalmas-e az adott üdülés;
 • az utazásszervező vagy az utazásközvetítő adatai és elérhetőségei és tájékoztatás, hogy milyen minőségben jár el;
 • a csomag teljes ára, adókkal együtt és minden további várhatóan fizetendő díj, illeték, egyéb költség, valamint az előre nem kiszámítható, várható többletköltségek megjelölése;
 • fizetési feltételek, ideértve az előleg összegét, a fennmaradó díj kifizetésnek ütemezését, valamint a fizetendő pénzügyi biztosíték;utazási szolgáltatás minimális utaslétszáma, a szerződés felmondásának feltételei;
 • útlevél-, vízum- és egészségügyi előírások;
 • az utazó részéről történő felmondás költségeinek vagy baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosítás;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy az utazásszervező által felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.

Az utazási szerződésnek a fenti tájékoztatáson túl tartalmaznia kell az alábbiakat is:

 • az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket az utazásszervező elfogadott,
 • az utazásszervező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül,
 • a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt hatóság nevét és elérhetőségét,
 • az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá - ha rendelkezik ilyennel - faxszámát, annak érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció biztosítva legyen,
 • ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,
 • arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az utazó köteles haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az utazási csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,
 • tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy vitarendezési eljárásokról,
 • tájékoztatást az utazót megillető szerződés-átruházási (utazási lehetőség átruházása) jogról.
X

15 éve segítenek külföldi cégekkel szemben az Európai Fogyasztói Központok

Mit tehetünk, ha egy német webshopból megrendelt, kifizetett termék nem érkezett meg? Ha egy szlovák üzletben vásárolt műszaki termék meghibásodott? Ha egy ír légitársaság elvesztette a poggyászt? Másfél évtizeddel ezelőtti megalakulása óta az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) több mint 1 millió hasonló, határon átnyúló ügyben járt el az európai fogyasztók érdekében.

A magyar vásárlók 2006 óta vehetik igénybe a jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) segítségét. Az EFK 29 európai ország vállalkozásaival, az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyság, Izland és Norvégia cégeivel szemben felmerülő problémák esetén kínál ingyenes panaszkezelési lehetőséget és idegen nyelvi támogatást.

A magyar EFK-hoz fordulók többsége az elektronikus kereskedelem, a légi közlekedés és a turizmus témakörében kér segítséget. A hazai központhoz 14 év alatt összesen 11 ezer határon átnyúló panasz érkezett, ezekből közel hétezret nyújtottak be magyar fogyasztók külföldi vállalkozásokkal szemben. A megalapozott megkeresések közel kétharmada sikeresen rendeződik.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: “A magyar és európai vásárlók a társközpontok közötti együttműködésnek és napi szintű kommunikációnak köszönhetően a hazai vonatkozású ügyekben összesen 310 millió forintot kaptak vissza az elmúlt közel másfél évtizedben. Emellett a minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ tavaly több mint háromezer ügyben adott tanácsot fogyasztóknak belföldi és határon átnyúló esetekben. Idén pedig kiemelten foglalkozik a járványhelyzet miatti út- vagy szálláshelylemondásokkal, eddig összesen 790 ilyen ügyet tudott kezelni.”

Az év utolsó hónapjai a novemberi online akciók, kedvezményes napok és a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt hagyományosan a legforgalmasabb időszaknak számítanak az e-kereskedelemben. Az EFK az internetes vásárlással kapcsolatos megkeresések számának növekedésére készül, 2020-ban már 171 efféle panaszügyet oldottak meg.

Az Európai Fogyasztói Központ folyamatosan elérhető telefonon, e-mailen, az info@magyarefk.hu címen, és a www.magyarefk.hu oldalon keresztül. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatékonyan védi a magyar fogyasztók érdekeit külföldi vásárlásaik során is.