feed-image

Szerződésmódosítás az utazásszervező részéről

Az utazásszervező az utazási csomagban szereplő utazás megkezdése előtt a már említett esetleges díjemelésen kívül csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

  1. az utazásszervező a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,
  2. a változás nem jelentős, és
  3. az utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

Ha az utazásszervező az utazási csomagban található valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét az indulás előtt jelentősen megváltoztatja, vagy nem tudja teljesíteni az utazó által megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó különleges igényeket, melyet előzetesen elfogadott, illetve, ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, köteles erről az utazót haladéktalanul, közérthető módon, tartós adathordozón tájékoztatni.

Ebben az esetben az utazó az utazásszervező által megadott észzerű határidőn belül jogosult

  • a javasolt változtatásokat elfogadni, vagy
  • bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Az utazó a döntéséről köteles az utazásszervezőt a megadott határidőn belül tájékoztatni.

Amennyiben az utazó úgy dönt, hogy a módosítást nem fogadja el, és nem fogad el másik utazási csomagot sem, az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a felmondástól számított 14 napon belül köteles visszafizetni az utazónak az általa addig befizetett összeget.

Engedményezés az utazó részéről (utazási jog átruházása)

Az utazó az utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek, feltéve, hogy erről az utazásszervezőt az indulás előtt ésszerű időn belül értesíti. A jogszabály alapján az indulást megelőző legalább 7 nappal korábban történő értesítés megfelelőnek tekinthető.

Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az eredetileg utazó és a helyébe lépő új utazó egyetemlegesen felel.