Szerződésmódosítás az utazásszervező részéről

Az utazásszervező az utazási csomagban szereplő utazás megkezdése előtt a már említett esetleges díjemelésen kívül csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

  1. az utazásszervező a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,
  2. a változás nem jelentős, és
  3. az utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

Ha az utazásszervező az utazási csomagban található valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét az indulás előtt jelentősen megváltoztatja, vagy nem tudja teljesíteni az utazó által megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó különleges igényeket, melyet előzetesen elfogadott, illetve, ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, köteles erről az utazót haladéktalanul, közérthető módon, tartós adathordozón tájékoztatni.

Ebben az esetben az utazó az utazásszervező által megadott észzerű határidőn belül jogosult

  • a javasolt változtatásokat elfogadni, vagy
  • bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Az utazó a döntéséről köteles az utazásszervezőt a megadott határidőn belül tájékoztatni.

Amennyiben az utazó úgy dönt, hogy a módosítást nem fogadja el, és nem fogad el másik utazási csomagot sem, az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a felmondástól számított 14 napon belül köteles visszafizetni az utazónak az általa addig befizetett összeget.

Engedményezés az utazó részéről (utazási jog átruházása)

Az utazó az utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek, feltéve, hogy erről az utazásszervezőt az indulás előtt ésszerű időn belül értesíti. A jogszabály alapján az indulást megelőző legalább 7 nappal korábban történő értesítés megfelelőnek tekinthető.

Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az eredetileg utazó és a helyébe lépő új utazó egyetemlegesen felel.

X

15 éve segítenek külföldi cégekkel szemben az Európai Fogyasztói Központok

Mit tehetünk, ha egy német webshopból megrendelt, kifizetett termék nem érkezett meg? Ha egy szlovák üzletben vásárolt műszaki termék meghibásodott? Ha egy ír légitársaság elvesztette a poggyászt? Másfél évtizeddel ezelőtti megalakulása óta az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) több mint 1 millió hasonló, határon átnyúló ügyben járt el az európai fogyasztók érdekében.

A magyar vásárlók 2006 óta vehetik igénybe a jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) segítségét. Az EFK 29 európai ország vállalkozásaival, az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyság, Izland és Norvégia cégeivel szemben felmerülő problémák esetén kínál ingyenes panaszkezelési lehetőséget és idegen nyelvi támogatást.

A magyar EFK-hoz fordulók többsége az elektronikus kereskedelem, a légi közlekedés és a turizmus témakörében kér segítséget. A hazai központhoz 14 év alatt összesen 11 ezer határon átnyúló panasz érkezett, ezekből közel hétezret nyújtottak be magyar fogyasztók külföldi vállalkozásokkal szemben. A megalapozott megkeresések közel kétharmada sikeresen rendeződik.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: “A magyar és európai vásárlók a társközpontok közötti együttműködésnek és napi szintű kommunikációnak köszönhetően a hazai vonatkozású ügyekben összesen 310 millió forintot kaptak vissza az elmúlt közel másfél évtizedben. Emellett a minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ tavaly több mint háromezer ügyben adott tanácsot fogyasztóknak belföldi és határon átnyúló esetekben. Idén pedig kiemelten foglalkozik a járványhelyzet miatti út- vagy szálláshelylemondásokkal, eddig összesen 790 ilyen ügyet tudott kezelni.”

Az év utolsó hónapjai a novemberi online akciók, kedvezményes napok és a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt hagyományosan a legforgalmasabb időszaknak számítanak az e-kereskedelemben. Az EFK az internetes vásárlással kapcsolatos megkeresések számának növekedésére készül, 2020-ban már 171 efféle panaszügyet oldottak meg.

Az Európai Fogyasztói Központ folyamatosan elérhető telefonon, e-mailen, az info@magyarefk.hu címen, és a www.magyarefk.hu oldalon keresztül. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatékonyan védi a magyar fogyasztók érdekeit külföldi vásárlásaik során is.