feed-image
Az utazási csomagra vonatkozó szerződést írásban kell megkötni és egyszerű, közérthető nyelven kell megfogalmazni. Az utazásszervező vagy az utazásközvetítő a szerződés megkötésekor vagy azt követően köteles tartós adathordozón (pl. papír, e-mail, CD, DVD, USB) a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást az utazó rendelkezésére bocsátani.