Utazási csomag felmondása az utazó részéről

Az utazó az utazás előtt bármikor felmondhatja a szerződést, köteles azonban a szerződésben meghatározott mértékű bánatpénz megfizetésére. A szerződésben ésszerű és indokolt mértékű bánatpénz (azaz „lemondási költség”) köthető ki. Az utazó kérésére az utazásszervező a bánatpénz összegét indokolni köteles. A bánatpénz mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. 

Az utazásszervező köteles az utazónak a már befizetett díj bánatpénzzel csökkentett összegét a felmondást követő 14 napon belül visszatéríteni.

Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult felmondásra, ha a célállomást, vagy annak közvetlen környezetét például háború, terrorizmus, egészségügyi járvány, természeti katasztrófák vagy szélsőséges időjárás miatt „utazásra nem javasolt” térségnek minősíti a Külgazdasági és Külügyminisztérium, azaz olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását.
Ebben az esetben az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj 14 napon belül történő visszafizetésére jogosult, kártérítést azonban nem követelhet.
Az utazásra nem javasolt országok és térségek listája itt érhető el:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

Felmondás az utazásszervező részéről

Az utazásszervező is felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, amennyiben elháríthatatlan és rendkívüli körülmények (vis maior) miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat vagy abban az esetben is, ha az adott utazásra jelentkezők száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális csoportlétszámot.

Csoportlétszám hiány esetén az utazásszervező a szerződésben meghatározott határidőn belül, míg vis maior esetén indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni a fogyasztót.
Az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomag felmondását követő 14 napon belül köteles a befizetett teljes díj visszatérítésére.

X

15 éve segítenek külföldi cégekkel szemben az Európai Fogyasztói Központok

Mit tehetünk, ha egy német webshopból megrendelt, kifizetett termék nem érkezett meg? Ha egy szlovák üzletben vásárolt műszaki termék meghibásodott? Ha egy ír légitársaság elvesztette a poggyászt? Másfél évtizeddel ezelőtti megalakulása óta az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) több mint 1 millió hasonló, határon átnyúló ügyben járt el az európai fogyasztók érdekében.

A magyar vásárlók 2006 óta vehetik igénybe a jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) segítségét. Az EFK 29 európai ország vállalkozásaival, az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyság, Izland és Norvégia cégeivel szemben felmerülő problémák esetén kínál ingyenes panaszkezelési lehetőséget és idegen nyelvi támogatást.

A magyar EFK-hoz fordulók többsége az elektronikus kereskedelem, a légi közlekedés és a turizmus témakörében kér segítséget. A hazai központhoz 14 év alatt összesen 11 ezer határon átnyúló panasz érkezett, ezekből közel hétezret nyújtottak be magyar fogyasztók külföldi vállalkozásokkal szemben. A megalapozott megkeresések közel kétharmada sikeresen rendeződik.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: “A magyar és európai vásárlók a társközpontok közötti együttműködésnek és napi szintű kommunikációnak köszönhetően a hazai vonatkozású ügyekben összesen 310 millió forintot kaptak vissza az elmúlt közel másfél évtizedben. Emellett a minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ tavaly több mint háromezer ügyben adott tanácsot fogyasztóknak belföldi és határon átnyúló esetekben. Idén pedig kiemelten foglalkozik a járványhelyzet miatti út- vagy szálláshelylemondásokkal, eddig összesen 790 ilyen ügyet tudott kezelni.”

Az év utolsó hónapjai a novemberi online akciók, kedvezményes napok és a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt hagyományosan a legforgalmasabb időszaknak számítanak az e-kereskedelemben. Az EFK az internetes vásárlással kapcsolatos megkeresések számának növekedésére készül, 2020-ban már 171 efféle panaszügyet oldottak meg.

Az Európai Fogyasztói Központ folyamatosan elérhető telefonon, e-mailen, az info@magyarefk.hu címen, és a www.magyarefk.hu oldalon keresztül. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatékonyan védi a magyar fogyasztók érdekeit külföldi vásárlásaik során is.