feed-image

Utazási csomag felmondása az utazó részéről

Az utazó az utazás előtt bármikor felmondhatja a szerződést, köteles azonban a szerződésben meghatározott mértékű bánatpénz megfizetésére. A szerződésben ésszerű és indokolt mértékű bánatpénz (azaz „lemondási költség”) köthető ki. Az utazó kérésére az utazásszervező a bánatpénz összegét indokolni köteles. A bánatpénz mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. 

Az utazásszervező köteles az utazónak a már befizetett díj bánatpénzzel csökkentett összegét a felmondást követő 14 napon belül visszatéríteni.

Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult felmondásra, ha a célállomást, vagy annak közvetlen környezetét például háború, terrorizmus, egészségügyi járvány, természeti katasztrófák vagy szélsőséges időjárás miatt „utazásra nem javasolt” térségnek minősíti a Külgazdasági és Külügyminisztérium, azaz olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását.
Ebben az esetben az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj 14 napon belül történő visszafizetésére jogosult, kártérítést azonban nem követelhet.
Az utazásra nem javasolt országok és térségek listája itt érhető el:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

Felmondás az utazásszervező részéről

Az utazásszervező is felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, amennyiben elháríthatatlan és rendkívüli körülmények (vis maior) miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat vagy abban az esetben is, ha az adott utazásra jelentkezők száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális csoportlétszámot.

Csoportlétszám hiány esetén az utazásszervező a szerződésben meghatározott határidőn belül, míg vis maior esetén indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni a fogyasztót.
Az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomag felmondását követő 14 napon belül köteles a befizetett teljes díj visszatérítésére.